درباره همایش

دوستان و همکاران محترم:

دومین کنگره ملی استاندارد،توسعه و سلامت 10-12 اسفندماه سال جاری در کرمانشاه با محورهای زیر برگزار خواهد شد.

محورهای همایش:

1- استاندارد و سلامت

*استانداردها و خدمات درمانی (خدمات بیمارستانی،دارویی،پاراکلینیکی،پرستاری،مامایی و...)

*استانداردها و خدمات بهداشتی (بهداشت عمومی،بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای)

 

2- استانداردها و محیط زیست

*استانداردها و آب و فاضلاب و هوا

*استانداردها و مسکن و توسعه شهری

 

3-استانداردهای غذا و کشاورزی

*استانداردها،سموم و آفت کش ها

*استانداردها و تضمین کیفیت در صنایع غذایی

*استانداردها و ایمنی مواد غذایی

*استانداردهای ملی و بین المللی مواد غذایی و نقش آنها در سلامت