تعداد بازدیدکنندگان

۱۷ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۲۹ آبان ۱۳۹۶
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۸/۲۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۷ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۸/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۲۴ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۸/۲۳ ۱   کاربر ۲   صفحه
۰۸/۲۲ ۲   کاربر ۳   صفحه
۰۸/۲۱ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۸/۲۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۱۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۱۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۱۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۱۴ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۸/۱۳ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۸/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۱ ۲   کاربر ۳   صفحه
۰۸/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۸ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۸/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۲ ۶   کاربر ۱۹   صفحه
۰۸/۰۱ ۲   کاربر ۱۲   صفحه
۰۷/۳۰ ۲   کاربر ۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷۰۴ ۷ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۹۲ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۴۰۱ ۱۵ %

ساعت ۳ تا ۴
۲,۹۹۸ ۳۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۸۷ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۶۵ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۶۲ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۲۴ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۱۴ ۲ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۰۴ ۲ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۵۵ ۲ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶۳۱ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۰۰ ۳ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۳۹ ۲ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۶۰ ۳ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۲۲ ۲ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۵۹ ۲ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۳۰ ۱ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۷۰ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۳۲ ۲ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۵۱ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۹۰ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۶۶ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۰۹ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۰۰۱,۹۶۷ ۵۲ %
ZZZ
ZZZ
۳,۹۱۶,۵۰۰ ۲۵ %
USA
USA
۱,۰۹۸,۵۷۶ ۷ %
EU
EU
۶۸۳,۷۶۸ ۴ %
DEU
DEU
۲۹۳,۸۴۹ ۲ %
CHN
CHN
۲۳۲,۷۷۹ ۲ %
UKR
UKR
۲۰۱,۸۳۲ ۱ %
RUS
RUS
۱۷۸,۵۴۰ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
FRA
FRA
۱۴۱,۰۹۷ ۱ %
JPN
JPN
۱۴۱,۰۴۱ ۱ %
ROM
ROM
۱۰۷,۱۳۹ ۱ %
GBR
GBR
۱۰۵,۴۴۳ ۱ %
NOR
NOR
۴۵,۷۵۱ ۰ %
CAN
CAN
۲۲,۹۰۴ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۱۷ ۰ %
KOR
KOR
۱۹,۷۵۳ ۰ %
NLD
NLD
۱۵,۷۱۲ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۴۱۵ ۰ %
POL
POL
۱۳,۲۳۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۱,۰۹۹ ۳۰ %
Mozilla
Mozilla
۶۴۱ ۱۸ %
Other
Other
۴۷۵ ۱۳ %
Chrome
Chrome
۳۸۷ ۱۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۸۱ ۸ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۴۳ ۷ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۲۷ ۶ %
IE 8.0
IE 8.0
۹۷ ۳ %
IE 10.0
IE 10.0
۸۲ ۲ %
Safari
Safari
۵۸ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۰ ۱ %
Opera
Opera
۲۰ ۱ %
Edge
Edge
۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۱,۴۲۶ ۴۲ %
Windows 7 ۵۹۶ ۱۸ %
XP ۵۴۵ ۱۶ %
Vista ۲۵۵ ۸ %
Windows 8 ۲۲۸ ۷ %
Windows 2003 ۱۴۵ ۴ %
Linux ۹۵ ۳ %
Windows 10 ۵۰ ۱ %
iOS ۲۸ ۱ %
FreeBSD ۲۲ ۱ %
Android ۲ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۶۶
پوستر پزشکی ۳۸
پوستر سلامت ۱۷
مانیزان ۱۷
پوستر همایش ۱۵
پوستر ۹
امتیاز بازاموزی ۸
مقاله سخنرانی ۷
پوسترهای پزشکی ۵
بازاموزی کرمانشاه ۵
آرم شرکت فرآورده های لبنی بهار دالاهو ۵
بازآموزی کرمانشاه ۵
همایش ۴
پوستر پزشک ۴
بازآموزی پزشکان کرمانشاه ۴
امتیاز بازآموزی ۳
www.kums.ac.ir ۳
پورتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل ۳
پوسترهای همایشی ۳
فرآورده های لبنی بهار دالاهو ۲
شرکت فرآورده های لبنی بهار دالاهو ۲
mail kums ac ir ۲
http://sdh.kums.ac.ir/?author=1 ۲
باز اموزی علوم بزشکی اردبیل ۲
پیام دبیر علمی سمینار ۲
لبنیات بهاردالاهو ۲
لبنیات مانیزان ۲
چگونگی سخنرانی ۲
مشاهده امتیاز ۲
مشاهده امتیاز های قبل ۲
محصولات لبنیات مانیزان ۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲
باز آموزی کرمانشاه ۲
mail kums.ac.ir ۲
www sdh kums ac ir ۲
سایت دانشگاه علوم بزشکی باز نشتگان ۲
پوسترهمایش ۱
امتیاز بازاموزی علوم بزشکی کرمانشاه ۱
"تهیه پوستر""PDF" ۱
دانشگاه رازی کرمانشاه ۱
باز اموزی پزشکان کرمانشاه ۱
دکلمه برای سخنرانی ۱
کرمانشاه بیمارستان فارابی ۱
بازاموزی پزشکی کرمانشاه ۱
بازآموزی کرمانشا ه ۱
پوسترهمایش بهداشت ۱
پوستر رسانه ۱
ثبت نام دانشگاه کردستان ۱
مقاله درباره سخنرانی ۱
باز اموزی علوم بزشکی اردبیل ۱