تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۳,۷۲۲ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۱۹ بهمن ۱۳۹۴
۴۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۳۱ ۱,۱۱۵   کاربر ۱,۸۰۷   صفحه
۰۶/۳۰ ۲,۱۲۹   کاربر ۳,۴۹۵   صفحه
۰۶/۲۹ ۲,۷۸۸   کاربر ۴,۶۸۶   صفحه
۰۶/۲۸ ۳,۱۳۱   کاربر ۵,۲۷۶   صفحه
۰۶/۲۷ ۳,۲۲۷   کاربر ۵,۵۷۸   صفحه
۰۶/۲۶ ۳,۴۵۳   کاربر ۶,۵۷۶   صفحه
۰۶/۲۵ ۳,۸۹۶   کاربر ۷,۵۴۳   صفحه
۰۶/۲۴ ۱,۵۳۴   کاربر ۲,۵۰۹   صفحه
۰۶/۲۳ ۱,۸۶۵   کاربر ۲,۹۲۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۲,۷۴۷   کاربر ۴,۸۲۰   صفحه
۰۶/۲۱ ۲,۴۹۳   کاربر ۴,۷۶۲   صفحه
۰۶/۲۰ ۲,۶۲۴   کاربر ۴,۵۰۴   صفحه
۰۶/۱۹ ۲,۶۵۶   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۸ ۱,۲۹۵   کاربر ۲,۰۰۳   صفحه
۰۶/۱۷ ۱,۲۶۱   کاربر ۲,۰۹۰   صفحه
۰۶/۱۶ ۲,۱۱۶   کاربر ۳,۴۹۸   صفحه
۰۶/۱۵ ۳,۳۰۷   کاربر ۵,۶۵۸   صفحه
۰۶/۱۴ ۲,۶۰۳   کاربر ۴,۱۱۳   صفحه
۰۶/۱۳ ۳,۲۳۴   کاربر ۴,۹۲۲   صفحه
۰۶/۱۲ ۲,۷۴۱   کاربر ۴,۰۰۴   صفحه
۰۶/۱۱ ۲,۹۷۴   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۰ ۱,۳۵۷   کاربر ۱,۹۵۴   صفحه
۰۶/۰۹ ۲,۱۹۲   کاربر ۳,۳۵۹   صفحه
۰۶/۰۸ ۱۰,۷۷۱   کاربر ۱۲,۱۰۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۲۸,۴۶۹   کاربر ۳۰,۱۱۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۴,۰۵۷   کاربر ۶,۵۸۳   صفحه
۰۶/۰۵ ۴,۰۱۵   کاربر ۶,۰۷۷   صفحه
۰۶/۰۴ ۳,۹۶۴   کاربر ۶,۳۱۹   صفحه
۰۶/۰۳ ۴,۹۰۹   کاربر ۵,۷۱۴   صفحه
۰۶/۰۲ ۱,۴۶۸   کاربر ۲,۲۶۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷۰۲ ۷ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۹۱ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۳۹۴ ۱۵ %

ساعت ۳ تا ۴
۲,۹۹۶ ۳۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۸۴ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۶۴ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۵۸ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۲۱ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۰۹ ۲ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۰۰ ۲ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۵۴ ۲ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶۱۵ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۹۴ ۳ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۳۸ ۳ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۵۳ ۳ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۲۰ ۲ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۵۵ ۲ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۲۷ ۱ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۶۵ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۳۰ ۲ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۴۸ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۸۴ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۶۵ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۹۱ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
USA
USA
۹۲۴ ۲۶ %
IRN
IRN
۸۹۵ ۲۵ %
ZZZ
ZZZ
۴۴۸ ۱۳ %
EU
EU
۲۳۶ ۷ %
UKR
UKR
۱۶۲ ۵ %
CHN
CHN
۱۵۷ ۴ %
FRA
FRA
۱۵۳ ۴ %
RUS
RUS
۱۴۰ ۴ %
JPN
JPN
۱۰۴ ۳ %
DEU
DEU
۵۸ ۲ %
CZE
CZE
۴۸ ۱ %
BGR
BGR
۴۲ ۱ %

۳۸ ۱ %
HKG
HKG
۳۸ ۱ %
ITA
ITA
۱۸ ۱ %
TWN
TWN
۱۸ ۱ %
SWE
SWE
۱۵ ۰ %
GBR
GBR
۹ ۰ %
LTU
LTU
۶ ۰ %
AFG
AFG
۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۱,۰۸۲ ۳۰ %
Mozilla
Mozilla
۶۳۷ ۱۸ %
Other
Other
۴۷۱ ۱۳ %
Chrome
Chrome
۳۶۳ ۱۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۷۲ ۸ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۴۳ ۷ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۲۳ ۶ %
IE 8.0
IE 8.0
۹۶ ۳ %
IE 10.0
IE 10.0
۷۵ ۲ %
Safari
Safari
۵۷ ۲ %
Opera
Opera
۲۰ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۷ ۰ %
Edge
Edge
۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۱,۴۱۶ ۴۳ %
Windows 7 ۵۷۲ ۱۷ %
XP ۵۴۰ ۱۶ %
Vista ۲۵۴ ۸ %
Windows 8 ۲۲۴ ۷ %
Windows 2003 ۱۴۵ ۴ %
Linux ۸۶ ۳ %
Windows 10 ۳۴ ۱ %
iOS ۲۸ ۱ %
FreeBSD ۲۲ ۱ %
Android ۲ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۶۶
پوستر پزشکی ۳۸
پوستر سلامت ۱۷
مانیزان ۱۷
پوستر همایش ۱۵
پوستر ۹
مقاله سخنرانی ۷
امتیاز بازاموزی ۷
آرم شرکت فرآورده های لبنی بهار دالاهو ۵
بازاموزی کرمانشاه ۵
پوسترهای پزشکی ۵
بازآموزی کرمانشاه ۵
همایش ۴
بازآموزی پزشکان کرمانشاه ۴
پوستر پزشک ۴
پورتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل ۳
پوسترهای همایشی ۳
www.kums.ac.ir ۳
امتیاز بازآموزی ۳
چگونگی سخنرانی ۲
مشاهده امتیاز ۲
مشاهده امتیاز های قبل ۲
mail kums ac ir ۲
شرکت فرآورده های لبنی بهار دالاهو ۲
mail kums.ac.ir ۲
فرآورده های لبنی بهار دالاهو ۲
باز اموزی علوم بزشکی اردبیل ۲
محصولات لبنیات مانیزان ۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲
لبنیات بهاردالاهو ۲
پیام دبیر علمی سمینار ۲
باز آموزی کرمانشاه ۲
لبنیات مانیزان ۲
www sdh kums ac ir ۲
سایت دانشگاه علوم بزشکی باز نشتگان ۲
ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی البرز ۱
چگونگی ثبت نام در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
سایت امتیاز بازآموزی ۱
مرکزتوسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بازاموزی ۱
kums.ac.ir ۱
محل اسکان دانشگاه علوم پزشکی ۱
پوستر تجاری ۱
ادرس محل اسکان در کرمانشاه ۱
email kums.ac.ir ۱
پوسترهای همایش ۱
بازآموزی مداوم کرمانشاه ۱
بازاموزی پزشکان عمومی دانشگاه رفسنجان ۱
کارخانه فراوده های لبنی بهار دالاهو ۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه باز آموزی ۱
پوسترهمایش بهداشت ۱