تعداد بازدیدکنندگان

۱۶ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۱ بهمن ۱۳۹۶
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۳۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۹ ۶   کاربر ۳۱   صفحه
۱۰/۲۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۶ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۲ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۲۱ ۳   کاربر ۳   صفحه
۱۰/۲۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۱۹ ۲   کاربر ۱۶   صفحه
۱۰/۱۸ ۳   کاربر ۳   صفحه
۱۰/۱۷ ۴   کاربر ۲۴   صفحه
۱۰/۱۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۱۵ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۳ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۱۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۷ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۰۶ ۲   کاربر ۳   صفحه
۱۰/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۳ ۳   کاربر ۳   صفحه
۱۰/۰۲ ۴   کاربر ۱۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷۱۴ ۷ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۰۶ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۴۰۵ ۱۴ %

ساعت ۳ تا ۴
۳,۰۱۶ ۳۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۹۰ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۸۵ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۶۳ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۴۰ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۱۶ ۲ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۰۶ ۲ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۵۸ ۲ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶۳۳ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۱۵ ۳ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۷۶ ۳ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۶۵ ۳ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۲۷ ۲ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۶۱ ۲ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۶۸ ۲ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۷۰ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۳۶ ۲ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۵۲ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۹۴ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۷۴ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۱۱ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۰۷۵,۳۵۴ ۵۱ %
ZZZ
ZZZ
۴,۱۳۷,۳۴۹ ۲۶ %
USA
USA
۱,۱۸۶,۸۹۵ ۷ %
EU
EU
۷۰۴,۴۲۷ ۴ %
DEU
DEU
۳۳۶,۳۱۷ ۲ %
CHN
CHN
۲۳۶,۷۳۴ ۱ %
UKR
UKR
۲۰۵,۶۴۰ ۱ %
RUS
RUS
۱۸۵,۳۸۲ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
JPN
JPN
۱۴۷,۱۹۰ ۱ %
FRA
FRA
۱۴۶,۹۷۱ ۱ %
ROM
ROM
۱۱۲,۵۱۷ ۱ %
GBR
GBR
۱۰۹,۸۱۱ ۱ %
NOR
NOR
۴۷,۲۳۰ ۰ %
CAN
CAN
۲۵,۲۸۹ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۳۱ ۰ %
KOR
KOR
۱۹,۹۰۵ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۳۶۹ ۰ %
POL
POL
۱۷,۳۳۲ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۴۷۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۱,۱۲۳ ۳۰ %
Mozilla
Mozilla
۶۴۶ ۱۷ %
Other
Other
۵۰۱ ۱۳ %
Chrome
Chrome
۴۰۹ ۱۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۸۶ ۸ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۴۳ ۷ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۳۶ ۶ %
IE 8.0
IE 8.0
۹۷ ۳ %
IE 10.0
IE 10.0
۸۲ ۲ %
Safari
Safari
۶۲ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۰ ۱ %
Opera
Opera
۲۰ ۱ %
Edge
Edge
۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۱,۴۵۴ ۴۲ %
Windows 7 ۶۱۱ ۱۸ %
XP ۵۶۱ ۱۶ %
Vista ۲۵۷ ۷ %
Windows 8 ۲۳۲ ۷ %
Windows 2003 ۱۴۵ ۴ %
Linux ۱۰۷ ۳ %
Windows 10 ۵۹ ۲ %
iOS ۳۲ ۱ %
FreeBSD ۲۲ ۱ %
Android ۲ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۶۶
پوستر پزشکی ۳۸
پوستر سلامت ۱۷
مانیزان ۱۷
پوستر همایش ۱۵
پوستر ۹
امتیاز بازاموزی ۸
مقاله سخنرانی ۷
پوسترهای پزشکی ۵
بازاموزی کرمانشاه ۵
آرم شرکت فرآورده های لبنی بهار دالاهو ۵
بازآموزی کرمانشاه ۵
همایش ۴
پوستر پزشک ۴
بازآموزی پزشکان کرمانشاه ۴
امتیاز بازآموزی ۳
www.kums.ac.ir ۳
پوسترهای همایشی ۳
پورتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل ۳
باز اموزی علوم بزشکی اردبیل ۲
باز آموزی کرمانشاه ۲
لبنیات مانیزان ۲
شرکت فرآورده های لبنی بهار دالاهو ۲
مشاهده امتیاز های قبل ۲
مشاهده امتیاز ۲
چگونگی سخنرانی ۲
www sdh kums ac ir ۲
http://sdh.kums.ac.ir/?author=1 ۲
محصولات لبنیات مانیزان ۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲
لبنیات بهاردالاهو ۲
پیام دبیر علمی سمینار ۲
فرآورده های لبنی بهار دالاهو ۲
mail kums ac ir ۲
mail kums.ac.ir ۲
سایت دانشگاه علوم بزشکی باز نشتگان ۲
آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
چگونگی امتیاز به سخنرانان مقالات ۱
دکلمه در سخنرانی همایش ۱
نمونه پیام دبیر اجرایی همایش ۱
مقاله روش سخنرانی ۱
نحوه ارائه سخنرانی در همایش ۱
کارخانه فراوده های لبنی بهار دالاهو ۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه باز آموزی ۱
پوسترهمایش بهداشت ۱
پوستر رسانه ۱
ثبت نام دانشگاه کردستان ۱
مقاله درباره سخنرانی ۱
سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
1 ۱